Graffiti Praha, odstraňování

Přesto, že objekt hlídal strážní pes – fasádu před graffiti neuchránil… Pomohli ovšem odborníci z „Odstranění a čištění graffiti Praha“

Problém s graffiti vzdáleně připomíná mořskou vlnu – někdy je ji vidět již zdaleka, jindy téměř splývá s hladinou. Jednou se o graffitovém problému vášnivě diskutuje a odpovědní činitelé se snaží přijmout i patřičné zákony. Aby se stejně nakonec vše vrátilo na samotný začátek. Takže vlastně majiteli takto postiženého objektu v konečném důsledku nezbývá nic jiného, než aby ohyzdně posprejovanou stěnu vyřešil sám dle svých možností.

 Je lidsky…

Je lidsky pochopitelné, že nikdo z nás o jakýkoliv graffitový výtvor na fasádě svého domu nestojí. Nejedná se pouze o to, že je fasáda sprejovými cena odstranění graffitibarvami poškozená. Ale plocha vypadá skutečně odpudivě. Při nejlepší vůli a míře tolerance – tyto čmáranice nelze ani vzdáleně považovat za projev tvořivé zdvořilosti…Není se proto čemu divit, že se všeobecně graffitové nástřiky netěší dobré pověsti. A veřejnost je vnímá pouze jako ryzí vandalství!

Ano, všeobecně…

Ano, všeobecně negativní postoj je jedna stránka problému, ale účinné řešení je věc druhá. I naprostému laikovi je zcela jasné, že tyto sprejem počmárané kliky-háky určitě nebude vůbec snadné odstranit. Sprejové barvy jsou agresivní, odolné a překrývají téměř dokonale barvu fasády. A to nemluvíme ani o tom, že se sprej do plochy vpije a graffiti se tak na stěně fasády úporně usazuje na dlouhá léta. Dalším velmi vážným problémem je masivní šíření tohoto „vandalského povyražení.“ Byly doby, kdy se zdálo, že graffiti má „předplacené místo“ spíše ve městech, v železničních stanicích nebo na jiných,jak odstranit graffiti méně adresních místech. Bohužel, dnes se již objevuje i na vesnicích, v chatařských osadách, či dokonce také na nově zrekonstruovaných historických památkách.

Najít v tomto…

Najít v tomto chaotickém bludišti schůdné řešení, které by dokázalo budovy a jejich fasády ochránit, není proto vůbec nic jednoduchého. Policie, ať již městská nebo státní, téměř vždycky dopadne pouze běžící stíny, nebo reaguje na pozdní – ve své podstatě zbytečné výpovědi svědků. Sprejer, či sprejerské organizované skupiny mají v tomto směru jasně viditelný náskok. Takže se zřídka kdy podaří takového „umělce“ dopadnout přímo při činu.

čím odstranit graffitiZ druhé strany je každému z nás jasné, že na specifickou činnost, kterou graffitové vandalství jednoznačně představuje. Musí nastoupit rozhodná a účinná ochrana v podobě – do detailu technologicky vyřešené a precizně připravené – nejmoderní prevence. Ta je jednoznačně účinnější, než-li snaživé pokusy dopadnout viníky pohybující se v  noční tmě na místech, které velmi dobře znají.

Úklidová a čistící…

Úklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti Praha, se dlouhodobě a cíleně zaměřuje právě na tento způsob boje s graffiti a s jeho každodenními projevy. Po letech pracovního nasazení, bohatých zkušeností a reakcí početného množství klientů, lze dnes již s plnou odpovědností říci, že se tento směr ukázal jako správný. A samotná prevence boje proti graffiti se stala nejschůdnějším a nejefektivnějším řešením tohoto celospolečenského problému.nejlevnější odstranění graffiti

Volba speciálního antigraffitového nátěru tak klientům A SERVIS LIPKA přináší nejen opravdovou jistotu, že další pokusy sprejerů vyjdou zcela naprázdno. Ale rovněž očekávaný pocit, že osobní majetek zůstane spolehlivě chráněný na dlouhou dobu bez toho, že by byly nutné investice do jejich opravy. Akutního přetírání nebo jiných rekonstrukčních prací.

Již zde…

Již zde bylo řečeno o dlouholetých zkušenostech. Vysoké odbornosti a profesionálním přístupu. Za více jak dvacet let své existence, se společnost A SERVIS LIPKA  v oblasti odstraňování a prevence graffiti vyprofilovala na jeden z čelních subjektů v tomto náročném segmentu čistících přípravky na odstranění graffitia úklidových služeb. Svých zkušenosti plně využívá na vícero trzích střední Evropy, takže její kvalitní a precizní práci znají zákazníci nejen v České republice. Ale také rovněž na Slovensku, v Rakousku a Německu. Je pochopitelné, že skutečně špičkovou a precizně odvedenou činnost není možné žádným relevantním způsobem nahradit, natož oklamat.

Společnost…

Společnost Graffiti Praha, odstraňování je aktuálně považována za jedinou profesionální firmu v rámci celé České a Slovenské republiky, která dokáže svému klientovi garantovat nejen vysokou a stabilní funkčnost nabízené antigraffitové technologie. Ale zároveň také jednu z nejnižších cen. Pracovníci této firmy odstraní graffiti z různých míst a typů omítek. Realizují nanesení ochranných nátěrů a nástřiků. Přičemž zároveň pracují i v oblasti odborné a velmi úspěšné prevence. V této souvislosti je nezbytné připomenout rovněž speciálníkvalitní odstranění graffiti program společnosti A SERVIS LIPKA pod názvem – Systém čistých budov – který mimořádně spolehlivým způsobem eliminuje graffitové vandalství.

Přes snahu…

Přes snahu řešit graffiti spíše preventivně, musí firma A SERVIS LIPKA s.r.o., prventivní ochrana a odstranění graffiti Praha pomáhat i při jejich akutním odstraňování na různých místech. Pokud se jedná o čištění stavebních materiálů. Jakými jsou například žula, teraco, mramor a podobné, dostává se graffitová sprejová barva hluboko do struktury materiálu. V těchto případech stojí za zvážení, zda není prospěšnější vyhledat – kromě čištění – specializovanou firmu, která kámen odborně zrenovuje.

kdo odstraní graffiti V tomto smyslu…

V tomto smyslu platí pro klienta i další – velmi důležitá informace. Při odstraňování graffiti na strukturovaných omítkách nebo běžných fasádách, by měl klient i víceméně počítat s tím, že s likvidací graffitového nástřiku dochází i k částečnému odstranění původního nátěru. V těchto případech se postupuje následovně. Při odborném zásahu se vlastní graffitový nástřik maximálně možným způsobem zjemní. A to až na úroveň nevýrazné skvrny. Takto vyčištěné a ošetřené místo se následně přetře pečlivě namíchanou barvou, která se svým odstínem co nejvíce přibližuje původní barvě fasády.

Při tomto…

Při tomto klíčovém kroku dělají klienti často zásadní chybu v tom, že ve vzteku a stresu přetřou čerstvé graffiti barvou v odstínu fasády v naději, žeodstranění graffiti z fasádygraffiti trvale překryjí. Ovšem graffitové sprejové barvy začnou poměrně rychle přes nátěr prosvítat.  Až se na takto „opravené“ ploše vynoří znovu. Potom již nezbývá nic jiného, než-li vyhledat pomoc odborníků, kteří vás graffiti dokáží zbavit. Mimochodem, téma odstraňování graffiti a jejich samotné podmínky – jednou z těch zásadních je technologická norma ve spojení s vlivem počasí. Společnost A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti v exteriéru na stěnách a fasádách pouze při venkovních teplotách. Které ještě dlouhodobě neklesly pod 10° Celsia.

Je patrné,…

Je patrné, že mezi skutečně účinné, navíc výhodné a odborně ověřené řešení, jak spolehlivým způsobem ochránit fasádu před nájezdy graffitových vandalů – patří beze sporu jedinečný systém antigraffitové ochrany. Adekvátně vybraný nátěr navíc vnější fasádní plochu ochrání i před atmosferickým znečištěním. V důležité oblasti prevence se dlouhodobě realizuje již zmiňovaný specifický program s názvem Systém čistých budov. Klientům firmy A SERVIS LIPKA poskytuje nejen pružnou likvidaci graffiti. Ale také aplikaci antigraffitového nátěru, přičemž garantuje čištění nově zasažených ploch graffitovým nástřikem.

odstranění graffiti z betonuJakým…

Jakým způsobem to funguje? V případě, že si nechal zákazník na své fasádě odstranit graffiti a zároveň si objednal ošetření antigraffitovým nátěrem – má do budoucnosti jistotu, že pokud se na jeho stěně, která byla takto ošetřena – bude opakovat „sprejerský přepad,“ úklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA tyto výtvory odstraní za zlomek původní ceny. Zároveň je integrovaným prvkem této zákaznické služby samozřejmé obnovení antigraffitové vrstvy na ošetřované fasádě.

Spolehlivě se ukazuje, že v drtivé většině problémů svázaných s odstraňováním graffiti se dá předcházet využitím speciální a vysoce účinné antigraffitové ochrany. Tento unikátní a dlouholetou praxí prověřený systém, který svým klientům realizuje společnost A SERVIS LIPKA představuje nejprogresivnější a nejúčinnější postup. Kterým lze ohyzdné graffiti odstranit tak, aby nedocházelo k nechtěnému poškozování původní fasády.

Nanášení…

Nanášení speciálního antigraffiti AGO nátěru se ve společnosti A SERVIS LIPKA dlouhodobě řídí odborným a dokonale funkčním technologickým postupem. Tento algoritmus se ve firmě striktně dodržuje a zůstává trvale stabilní. Při ošetření hladkých fasádních ploch tak firemní odborní specialisté nejčastěji aplikují tři vrstvy zmiňovaného nátěru. Pokud ovšem mají čištěné plochy fasády spíše strukturovaný povrch. To znamená, že stěny jsou více pórovité nebo dokonce nerovné. Poté je nutno tuto aplikaci opakovat alespoň šestkrát, někdy až dvanáctkrát.

Unikátní…odstranění graffiti z cihel

Unikátní antigraffitový nátěr typu AGO používá společnost A SERVIS LIPKA i na mnohem specifičtější povrchy, jakým je například marmolit. I v tomto případě se tato antigraffitová ochrana nesmírně osvědčuje. Což potvrzuje i dlouhá řada spokojených klientů, kteří již měli co dočinění s procesem odstraňování graffiti z marmolitu. V tomto smyslu je třeba zdůraznit, že fasáda s marmolitovou úpravou, pokud byla znečištěna graffitovým nástřikem, je i pro specializované odborníky technologickým oříškem. Neboť bez antigraffitové ochrany není možné tuto graffitovou devastaci „bezbolestně odstranit.“ Proto nezbývá nic jiného, než-li na fasádu nanést novou vrstvu marmolitu.

Další…

Další a to značnou výhodou tohoto AGO nátěru, je schopnost pevně přilnout k různým typům povrchů – dokonce se dají velmi dobře ošetřit i plochy vyrobené s plastických materiálů. Bohužel, nepřekročitelnou výjimku z pravidla zde tvoří polykarbonáty, leštěné kovy a skleněné fasády. Pokud se jedná o konkrétní podmínky aplikace antigraffitovým nátěrem AGO, je vždy velmi důležité sledovat aktuální klimatické podmínky za našim oknem. V zimě, dešti nebo při teplotách pod bodem mrazu, se tento nátěr z odborného hlediska už v žádném případě nedoporučuje.

Tyto jedinečné…odstranění graffiti z betonu

Tyto jedinečné služby ve spojení s antigraffitovým nátěrem AGO – se při dodržení zde uvedených technologických podmínek – se stávají mimořádně vhodnými pro všechny stavby. Budovy nebo objekty, které stojí – obrazně řečeno – na „frekventované křižovatce zájmu“ sprejerských komunit. A přitom se vůbec nemusí jednat pouze o odlehlá tmavá místa, která žijí svůj život mimo rušný městský dav. Jak bylo uvedeno již v úvodu – v dnešní době se sprejerské, doslova vandalské aktivity už prakticky objevují všude kolem nás. Takže účinná ochrana před „uměním“ bezohledných a arogantních vandalů, se majitelům těchto nemovitostí jednoznačně vyplácí a to mnohonásobně. A to nemluvě o tom, že pocit jistoty a bezpečí se koupit nedá.

Ve stejném…

Ve stejném duchu je třeba rovněž zopakovat, že investice do takového systému ochrany se určitě jeví jako prozíravá ve všech ohledech. Neboť se jedná o nejschůdnější řešení, které velice účinně pomáhá chránit majetek a nemalé peníze klienta. Policie bývá skutečně, v konfrontaci s tímto celospolečenským problémem víceméně bezmocná, neboť například pouhá instalace kamer. Nebo různých zabezpečovacích zařízení je často velmi složitá a drahá, přičemž rozhodně neexistuje záruka, že se jedná o 100% řešení, díky kterému bude pachatel dopaden.odstranění graffiti z cihel

Přiměřená finanční částka za odbornou aplikaci speciálního antigraffitového AGO nátěru se ve všech souvislostech ukazuje jako nadmíru optimální a rozvážná volba. A to tím spíše, že společnost A SERVIS LIPKA s.r.o., odstranění graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha, tento nátěr ještě originálně „ozdobila“ dalším výhodným benefitem!

Pouze na vysvětlení…

Pouze na vysvětlení – když byl na konkrétní budově a její fasádě aplikován firmou A SERVIS LIPKA speciální antigraffitový nátěr AGO, případně nástřik této účinné látky. Potom tato společnost garantuje svému zákazníkovi, že jakékoliv nové graffiti bude z jeho budovy odstraněno v termínu maximálně do 14 dnů! Tato služba je zaručena na celém území České a Slovenské republiky, včetně Rakouska. Jednoznačně tak lze konstatovat, že tato vstřícná služba je důkazem, že klient a jeho naprostá spokojenost jsou pro společnost A SERVIS LIPKA vždy na prvním místě. Tento jednoznačný a jasně hmatatelný fakt svědčí o vysoké úrovni firemní kultury a podnikatelském profilu celé firmy.

Rychlé…ochrana před graffiti

Rychlé odstranění graffiti je pro firmu A SERVIS LIPKA důležitým faktorem i ve spojitosti s prezentovaným smysluplným konceptem – Systému čistých budov. Praxe jednoznačně prokázala, že pokud je každé nové graffiti rychle odstraněno, skupiny sprejerských vandalů své aktivity výrazně omezí, až s nimi přestanou zcela. Důvod? Ten je zcela prozaický – samotné graffitové spreje nejsou žádnou lacinou záležitostí, takže i vandal brzy pochopí, že v lokalitách, které jsou chráněny antigraffitovou ochranou, nemá žádný smysl vyjadřovat své stupidní projevy. Protože ty mu jsou vzápětí beze stopy odstraněny.

O výjimečné  kvalitě služeb, které firma A SERVIS LIPKA v oblasti odstraňování a prevence graffiti nabízí, se před časem rovněž přesvědčila jistá paní se svou objednávkou. Žije v domě na kraji ulice – vzhledem k lokalitě tohoto místa, nechávala každou noc odvázaného svého mohutného hlídacího psa.

Bohužel,…

Bohužel, pozornost tohoto věrného hlídače selhala právě tu noc, kdy se její dům stal terčem sprejerského nájezdu. Ráno byla žena zcela šokována, když na fasádě svého domu spatřila ohyzdné a nesmyslné čmáranice – navíc nastříkané černým sprejem! Díky naší firmě A SERVIS LIPKA s.r.o.,antigraffitová ochrana odstranění graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha, se ovšem její problém stal pouze krátkodobou noční můrou. Dva naši odborní profesionálové si s touto nechutnou záležitostí velice rychle poradili a fasáda byla brzy vlastně jako nová. S paní majitelkou jsme se navíc dohodli, že zrealizujeme rovněž antigraffitový nátěr AGO. Aby byla fasáda jejího domu v úplném bezpečí.

Starší paní…

Starší paní byla s naší prací nesmírně spokojená, přičemž si kromě kvality provedení, pochvalovala také přístup a chování našich zaměstnanců. Neboť, jak sama zdůraznila – jako bývalá učitelka má na tyto otázky velmi specifické a dost vysoké nároky. Byli jsme upřímně potěšeni, že kromě precizní kvality a dokonale čisté fasády, dokázala naše firma A SERVIS LIPKA obstát i v křížové palbě firemní kultury a slušného chování. Bude naším potěšením, pokud nám umožníte prezentovat naši kvalitní profesionální činnost i u vás doma, popřípadě ve vaší firmě. Jsme přesvědčeni, že vaši důvěru nezklameme, ba naopak.

0 odpovědi

Napiš komentář

Chceš se zapojit do diskuze?
Přidej svůj komentář!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *