Mytí oken ve výšce pomocí horolezecké techniky Praha

Mytí oken ve výšce pomocí horolezecké techniky Praha – Dne 5. a 6. října 2013 dva zaměstnanci naší úklidové firmy zrealizovali zakázku: mytí oken ve výšce pomocí horolezecké techniky Praha, při které umývali okna o celkové ploše 488 m2. Pro umytí 412 m2 oken bylo nutné v Praze použít horolezeckou techniku.

Zaměstnanci naší úklidové firmy, kteří vykonávají výškové práce, mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Jsou také proškoleni dle nařízení vlády podle § 134a odst.2 a podle § 134 c odst.2 zákona č.65/1965 Sb. zák. práce ve znění zákona č.155/2000 Sb, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky. Tito zaměstnanci jsou lektorem přezkoušeni a mají platné testy. Na případná rizika spojená s realizací této zakázky je firma pojištěna do výše 10.000.000,- Kč. Okna, které se nedají otevřít zevnitř, tedy pevná okna a prosklené plochy včetně předokenních žaluzií v Praze, čistíme a myjeme za pomocí horolezecké techniky. Tento levný a ekonomicky výhodný systém mytí a čištění oken ve výšce Praha pomocí horolezecké techniky se ale dá použít pouze tam, kde jsou pro tuto slaňovací techniku podmínky. Je potřeba mít na budově kotevní body, tedy podmínky k tomu, aby se naši firemní horolezci měli kde lidově řečeno přivázat a zajistit si dostatečné jištění. Pro mytí oken ve výšce Praha naše firma využívá nejen horolezecké a speleologické techniky, ale i vysokozdvižné plošiny a hydraulická ramena.

[nggallery id=26]

Strojové čištění koberců Praha

Strojové čištění koberců Praha – Zakázka, při které jsme v provozovnách zajišťovali strojové čištění koberců Praha, byla zrealizovaná dne 29. a 30. května 2013. Práce byla zajištěna dvěma zaměstnanci naší úklidové firmy.

Strojové čištění koberců Praha jsme realizovali tak, že jsme koberce důkladně vyčistili mechanickou metodou pomocí kotoučového stroje a za využití velmi kvalitní a účinné čistící chemie, kterou jsme nejdříve nechali vsáknout hluboko do struktury koberce a následně jsme důkladně mechanicky čistili celou plochu koberce. Tento jednokotoučový stroj s kartáčem, který pro tyto účely používáme, má 12 cm dlouhé a měkké štětiny, dokáže dokonale odstranit z vláken koberce veškeré zatvrdlé a zaschlé částice nečistot. Samotná vlákna koberce díky měkkosti štětin kartáče nejsou porušena. Jakmile byla celá plocha koberce vykartáčována, za pomoci vysoce výkonného vysavače s úzkou kobercovou štěrbinovou hubicí jsme koberec zbavili vlhkosti a veškerých uvolněných nečistot. Kvalitně vyčištěný koberec jsme nechali ještě několik hodin proschnout. Tuto metodu čištění koberců, kterou pro strojové čištění koberců Praha používáme, považujeme za nejkvalitnější a nejúčinnější způsob, jak koberce dokonale vyčistit.

Plocha koberce, který jsme čistili, byla po vyschnutí souvislá bez jakýchkoliv fleků a stínů. Ze strany zákazníka byla zaznamenána spokojenost s konečným výsledkem naší odvedené práce zaměřené na strojové čištění koberců Praha. Strojové čištění koberců Praha

 

Ochrana proti graffiti Praha

Ochrana proti graffiti Praha /ANTIGRAFFITOVÁ OCHRANA PRAHA – AGO/ – Od 8. do 10. listopadu 2013 jsme realizovali zakázku, při které jsme prováděli opravu fasádní omítky a následně jsme nanášeli antigraffitovou ochranu – ochrana proti graffiti Praha. Práci uskutečnili tři zaměstnanci naší úklidové firmy a na akci strávili celkem 33 hodin. Při opravě omítky a nanášení antigraffitové ochrany jsme pracovali s plochou o rozměru cca 265m2.

Při nanášení antigraffitového nátěru v Praze jsme použili 30l  této antigraffitové ochrany. Nejprve bylo nutné si oblepit plochu do předem dohodnuté výšky, do které se bude ochrana proti graffiti Praha nanášet, a poté se mohlo pokračovat v realizaci zakázky. Antigraffitovou ochranu Praha zajišťujeme našim zákazníkům v podobě antigraffitového nátěru či nástřiku. Tato ochrana proti graffiti Praha je jediný možný způsob, jak zabránit problémům s odstraňování grafitů a předejít neopravitelným škodám povrchů fasád, omítek a podobně. Při práci jsme se nesetkali s většími problémy. Vše se podařilo dle očekávání a se 100% úspěšností. Menší problémy nám trochu dělalo chladné počasí, díky kterému antigraffitový nátěr – ochrana proti graffiti Praha – pomaleji zasychal. Akci můžeme hodnotit velmi pozitivně, i když její celková doba se mírně prodloužila z důvodu již zmíněného nepříznivého počasí. Zákazník i po menším prodloužení doby realizace byl s naším konečným výsledkem velmi spokojený. Ochrana proti graffiti Praha

[nggallery id=23]

 

Čištění a mytí oken Praha

Čištění a mytí oken Praha – tuto zakázku čištění a mytí oken Praha jsme uskutečnili dne 24. října 2013. Akci zajišťoval jeden zaměstnanec naší úklidové firmy, který mytí oken a lodžie dokončil za 3 hodiny.

Pro dokonalé čištění a mytí oken Praha bylo nutné nejprve důkladně očistit i okenní rámy a parapety. Jakmile byly rámy a parapety umyty, pokračovalo se s mytím prosklené plochy. Pro konečné vyleštění jsme nepoužili a nikdy ani nepoužíváme leštící přípravky. Okna, výlohy a jiné prosklené plochy leštíme vždy pouze suchou bavlněnou plenou. Tento způsob mytí nazýváme tzv. trikem suchého leštění. Námi takto umyté okna a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čisté a za delší dobu po souvislém zaprášení díky nevyužití leštidel se na povrchu neobjeví kruhy a tahy, jak tomu bývá po leštění povrchů s různými leštícími přípravky. Pro mytí a čištění oken Praha, které se vyskytují ve výškách máme k dispozici horolezeckou a speleologickou techniku. Pro čištění a mytí oken Praha na těžko přístupných místech využíváme i hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny.

Celá akce čištění a mytí oken Praha proběhla zcela bez problémů. Zákazník byl s konečným výsledkem spokojený a vyjádřil svůj zájem o to, že si nás na další podobnou akci bude objednávat i v budoucnu. Čištění a mytí oken Praha