Přesto, že objekt hlídal strážní pes – fasádu před graffiti neuchránil… Pomohli ovšem odborníci z „Odstranění a čištění graffiti Praha“

Problém s graffiti vzdáleně připomíná mořskou vlnu – někdy je ji vidět již zdaleka, jindy téměř splývá s hladinou. Jednou se o graffitovém problému vášnivě diskutuje a odpovědní činitelé se snaží přijmout i patřičné zákony. Aby se stejně nakonec vše vrátilo na samotný začátek. Takže vlastně majiteli takto postiženého objektu v konečném důsledku nezbývá nic jiného, než aby ohyzdně posprejovanou stěnu vyřešil sám dle svých možností.

 Je lidsky…

Je lidsky pochopitelné, že nikdo z nás o jakýkoliv graffitový výtvor na fasádě svého domu nestojí. Nejedná se pouze o to, že je fasáda sprejovými cena odstranění graffitibarvami poškozená. Ale plocha vypadá skutečně odpudivě. Při nejlepší vůli a míře tolerance – tyto čmáranice nelze ani vzdáleně považovat za projev tvořivé zdvořilosti…Není se proto čemu divit, že se všeobecně graffitové nástřiky netěší dobré pověsti. A veřejnost je vnímá pouze jako ryzí vandalství!

Ano, všeobecně…

Ano, všeobecně negativní postoj je jedna stránka problému, ale účinné řešení je věc druhá. I naprostému laikovi je zcela jasné, že tyto sprejem počmárané kliky-háky určitě nebude vůbec snadné odstranit. Sprejové barvy jsou agresivní, odolné a překrývají téměř dokonale barvu fasády. A to nemluvíme ani o tom, že se sprej do plochy vpije a graffiti se tak na stěně fasády úporně usazuje na dlouhá léta. Dalším velmi vážným problémem je masivní šíření tohoto „vandalského povyražení.“ Byly doby, kdy se zdálo, že graffiti má „předplacené místo“ spíše ve městech, v železničních stanicích nebo na jiných,jak odstranit graffiti méně adresních místech. Bohužel, dnes se již objevuje i na vesnicích, v chatařských osadách, či dokonce také na nově zrekonstruovaných historických památkách.

Najít v tomto…

Najít v tomto chaotickém bludišti schůdné řešení, které by dokázalo budovy a jejich fasády ochránit, není proto vůbec nic jednoduchého. Policie, ať již městská nebo státní, téměř vždycky dopadne pouze běžící stíny, nebo reaguje na pozdní – ve své podstatě zbytečné výpovědi svědků. Sprejer, či sprejerské organizované skupiny mají v tomto směru jasně viditelný náskok. Takže se zřídka kdy podaří takového „umělce“ dopadnout přímo při činu.

čím odstranit graffitiZ druhé strany je každému z nás jasné, že na specifickou činnost, kterou graffitové vandalství jednoznačně představuje. Musí nastoupit rozhodná a účinná ochrana v podobě – do detailu technologicky vyřešené a precizně připravené – nejmoderní prevence. Ta je jednoznačně účinnější, než-li snaživé pokusy dopadnout viníky pohybující se v  noční tmě na místech, které velmi dobře znají.

Úklidová a čistící…

Úklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti Praha, se dlouhodobě a cíleně zaměřuje právě na tento způsob boje s graffiti a s jeho každodenními projevy. Po letech pracovního nasazení, bohatých zkušeností a reakcí početného množství klientů, lze dnes již s plnou odpovědností říci, že se tento směr ukázal jako správný. A samotná prevence boje proti graffiti se stala nejschůdnějším a nejefektivnějším řešením tohoto celospolečenského problému.nejlevnější odstranění graffiti

Volba speciálního antigraffitového nátěru tak klientům A SERVIS LIPKA přináší nejen opravdovou jistotu, že další pokusy sprejerů vyjdou zcela naprázdno. Ale rovněž očekávaný pocit, že osobní majetek zůstane spolehlivě chráněný na dlouhou dobu bez toho, že by byly nutné investice do jejich opravy. Akutního přetírání nebo jiných rekonstrukčních prací.

Již zde…

Již zde bylo řečeno o dlouholetých zkušenostech. Vysoké odbornosti a profesionálním přístupu. Za více jak dvacet let své existence, se společnost A SERVIS LIPKA  v oblasti odstraňování a prevence graffiti vyprofilovala na jeden z čelních subjektů v tomto náročném segmentu čistících přípravky na odstranění graffitia úklidových služeb. Svých zkušenosti plně využívá na vícero trzích střední Evropy, takže její kvalitní a precizní práci znají zákazníci nejen v České republice. Ale také rovněž na Slovensku, v Rakousku a Německu. Je pochopitelné, že skutečně špičkovou a precizně odvedenou činnost není možné žádným relevantním způsobem nahradit, natož oklamat.

Společnost…

Společnost Graffiti Praha, odstraňování je aktuálně považována za jedinou profesionální firmu v rámci celé České a Slovenské republiky, která dokáže svému klientovi garantovat nejen vysokou a stabilní funkčnost nabízené antigraffitové technologie. Ale zároveň také jednu z nejnižších cen. Pracovníci této firmy odstraní graffiti z různých míst a typů omítek. Realizují nanesení ochranných nátěrů a nástřiků. Přičemž zároveň pracují i v oblasti odborné a velmi úspěšné prevence. V této souvislosti je nezbytné připomenout rovněž speciálníkvalitní odstranění graffiti program společnosti A SERVIS LIPKA pod názvem – Systém čistých budov – který mimořádně spolehlivým způsobem eliminuje graffitové vandalství.

Přes snahu…

Přes snahu řešit graffiti spíše preventivně, musí firma A SERVIS LIPKA s.r.o., prventivní ochrana a odstranění graffiti Praha pomáhat i při jejich akutním odstraňování na různých místech. Pokud se jedná o čištění stavebních materiálů. Jakými jsou například žula, teraco, mramor a podobné, dostává se graffitová sprejová barva hluboko do struktury materiálu. V těchto případech stojí za zvážení, zda není prospěšnější vyhledat – kromě čištění – specializovanou firmu, která kámen odborně zrenovuje.

kdo odstraní graffiti V tomto smyslu…

V tomto smyslu platí pro klienta i další – velmi důležitá informace. Při odstraňování graffiti na strukturovaných omítkách nebo běžných fasádách, by měl klient i víceméně počítat s tím, že s likvidací graffitového nástřiku dochází i k částečnému odstranění původního nátěru. V těchto případech se postupuje následovně. Při odborném zásahu se vlastní graffitový nástřik maximálně možným způsobem zjemní. A to až na úroveň nevýrazné skvrny. Takto vyčištěné a ošetřené místo se následně přetře pečlivě namíchanou barvou, která se svým odstínem co nejvíce přibližuje původní barvě fasády.

Při tomto…

Při tomto klíčovém kroku dělají klienti často zásadní chybu v tom, že ve vzteku a stresu přetřou čerstvé graffiti barvou v odstínu fasády v naději, žeodstranění graffiti z fasádygraffiti trvale překryjí. Ovšem graffitové sprejové barvy začnou poměrně rychle přes nátěr prosvítat.  Až se na takto „opravené“ ploše vynoří znovu. Potom již nezbývá nic jiného, než-li vyhledat pomoc odborníků, kteří vás graffiti dokáží zbavit. Mimochodem, téma odstraňování graffiti a jejich samotné podmínky – jednou z těch zásadních je technologická norma ve spojení s vlivem počasí. Společnost A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti v exteriéru na stěnách a fasádách pouze při venkovních teplotách. Které ještě dlouhodobě neklesly pod 10° Celsia.

Je patrné,…

Je patrné, že mezi skutečně účinné, navíc výhodné a odborně ověřené řešení, jak spolehlivým způsobem ochránit fasádu před nájezdy graffitových vandalů – patří beze sporu jedinečný systém antigraffitové ochrany. Adekvátně vybraný nátěr navíc vnější fasádní plochu ochrání i před atmosferickým znečištěním. V důležité oblasti prevence se dlouhodobě realizuje již zmiňovaný specifický program s názvem Systém čistých budov. Klientům firmy A SERVIS LIPKA poskytuje nejen pružnou likvidaci graffiti. Ale také aplikaci antigraffitového nátěru, přičemž garantuje čištění nově zasažených ploch graffitovým nástřikem.

odstranění graffiti z betonuJakým…

Jakým způsobem to funguje? V případě, že si nechal zákazník na své fasádě odstranit graffiti a zároveň si objednal ošetření antigraffitovým nátěrem – má do budoucnosti jistotu, že pokud se na jeho stěně, která byla takto ošetřena – bude opakovat „sprejerský přepad,“ úklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA tyto výtvory odstraní za zlomek původní ceny. Zároveň je integrovaným prvkem této zákaznické služby samozřejmé obnovení antigraffitové vrstvy na ošetřované fasádě.

Spolehlivě se ukazuje, že v drtivé většině problémů svázaných s odstraňováním graffiti se dá předcházet využitím speciální a vysoce účinné antigraffitové ochrany. Tento unikátní a dlouholetou praxí prověřený systém, který svým klientům realizuje společnost A SERVIS LIPKA představuje nejprogresivnější a nejúčinnější postup. Kterým lze ohyzdné graffiti odstranit tak, aby nedocházelo k nechtěnému poškozování původní fasády.

Nanášení…

Nanášení speciálního antigraffiti AGO nátěru se ve společnosti A SERVIS LIPKA dlouhodobě řídí odborným a dokonale funkčním technologickým postupem. Tento algoritmus se ve firmě striktně dodržuje a zůstává trvale stabilní. Při ošetření hladkých fasádních ploch tak firemní odborní specialisté nejčastěji aplikují tři vrstvy zmiňovaného nátěru. Pokud ovšem mají čištěné plochy fasády spíše strukturovaný povrch. To znamená, že stěny jsou více pórovité nebo dokonce nerovné. Poté je nutno tuto aplikaci opakovat alespoň šestkrát, někdy až dvanáctkrát.

Unikátní…odstranění graffiti z cihel

Unikátní antigraffitový nátěr typu AGO používá společnost A SERVIS LIPKA i na mnohem specifičtější povrchy, jakým je například marmolit. I v tomto případě se tato antigraffitová ochrana nesmírně osvědčuje. Což potvrzuje i dlouhá řada spokojených klientů, kteří již měli co dočinění s procesem odstraňování graffiti z marmolitu. V tomto smyslu je třeba zdůraznit, že fasáda s marmolitovou úpravou, pokud byla znečištěna graffitovým nástřikem, je i pro specializované odborníky technologickým oříškem. Neboť bez antigraffitové ochrany není možné tuto graffitovou devastaci „bezbolestně odstranit.“ Proto nezbývá nic jiného, než-li na fasádu nanést novou vrstvu marmolitu.

Další…

Další a to značnou výhodou tohoto AGO nátěru, je schopnost pevně přilnout k různým typům povrchů – dokonce se dají velmi dobře ošetřit i plochy vyrobené s plastických materiálů. Bohužel, nepřekročitelnou výjimku z pravidla zde tvoří polykarbonáty, leštěné kovy a skleněné fasády. Pokud se jedná o konkrétní podmínky aplikace antigraffitovým nátěrem AGO, je vždy velmi důležité sledovat aktuální klimatické podmínky za našim oknem. V zimě, dešti nebo při teplotách pod bodem mrazu, se tento nátěr z odborného hlediska už v žádném případě nedoporučuje.

Tyto jedinečné…odstranění graffiti z betonu

Tyto jedinečné služby ve spojení s antigraffitovým nátěrem AGO – se při dodržení zde uvedených technologických podmínek – se stávají mimořádně vhodnými pro všechny stavby. Budovy nebo objekty, které stojí – obrazně řečeno – na „frekventované křižovatce zájmu“ sprejerských komunit. A přitom se vůbec nemusí jednat pouze o odlehlá tmavá místa, která žijí svůj život mimo rušný městský dav. Jak bylo uvedeno již v úvodu – v dnešní době se sprejerské, doslova vandalské aktivity už prakticky objevují všude kolem nás. Takže účinná ochrana před „uměním“ bezohledných a arogantních vandalů, se majitelům těchto nemovitostí jednoznačně vyplácí a to mnohonásobně. A to nemluvě o tom, že pocit jistoty a bezpečí se koupit nedá.

Ve stejném…

Ve stejném duchu je třeba rovněž zopakovat, že investice do takového systému ochrany se určitě jeví jako prozíravá ve všech ohledech. Neboť se jedná o nejschůdnější řešení, které velice účinně pomáhá chránit majetek a nemalé peníze klienta. Policie bývá skutečně, v konfrontaci s tímto celospolečenským problémem víceméně bezmocná, neboť například pouhá instalace kamer. Nebo různých zabezpečovacích zařízení je často velmi složitá a drahá, přičemž rozhodně neexistuje záruka, že se jedná o 100% řešení, díky kterému bude pachatel dopaden.odstranění graffiti z cihel

Přiměřená finanční částka za odbornou aplikaci speciálního antigraffitového AGO nátěru se ve všech souvislostech ukazuje jako nadmíru optimální a rozvážná volba. A to tím spíše, že společnost A SERVIS LIPKA s.r.o., odstranění graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha, tento nátěr ještě originálně „ozdobila“ dalším výhodným benefitem!

Pouze na vysvětlení…

Pouze na vysvětlení – když byl na konkrétní budově a její fasádě aplikován firmou A SERVIS LIPKA speciální antigraffitový nátěr AGO, případně nástřik této účinné látky. Potom tato společnost garantuje svému zákazníkovi, že jakékoliv nové graffiti bude z jeho budovy odstraněno v termínu maximálně do 14 dnů! Tato služba je zaručena na celém území České a Slovenské republiky, včetně Rakouska. Jednoznačně tak lze konstatovat, že tato vstřícná služba je důkazem, že klient a jeho naprostá spokojenost jsou pro společnost A SERVIS LIPKA vždy na prvním místě. Tento jednoznačný a jasně hmatatelný fakt svědčí o vysoké úrovni firemní kultury a podnikatelském profilu celé firmy.

Rychlé…ochrana před graffiti

Rychlé odstranění graffiti je pro firmu A SERVIS LIPKA důležitým faktorem i ve spojitosti s prezentovaným smysluplným konceptem – Systému čistých budov. Praxe jednoznačně prokázala, že pokud je každé nové graffiti rychle odstraněno, skupiny sprejerských vandalů své aktivity výrazně omezí, až s nimi přestanou zcela. Důvod? Ten je zcela prozaický – samotné graffitové spreje nejsou žádnou lacinou záležitostí, takže i vandal brzy pochopí, že v lokalitách, které jsou chráněny antigraffitovou ochranou, nemá žádný smysl vyjadřovat své stupidní projevy. Protože ty mu jsou vzápětí beze stopy odstraněny.

O výjimečné  kvalitě služeb, které firma A SERVIS LIPKA v oblasti odstraňování a prevence graffiti nabízí, se před časem rovněž přesvědčila jistá paní se svou objednávkou. Žije v domě na kraji ulice – vzhledem k lokalitě tohoto místa, nechávala každou noc odvázaného svého mohutného hlídacího psa.

Bohužel,…

Bohužel, pozornost tohoto věrného hlídače selhala právě tu noc, kdy se její dům stal terčem sprejerského nájezdu. Ráno byla žena zcela šokována, když na fasádě svého domu spatřila ohyzdné a nesmyslné čmáranice – navíc nastříkané černým sprejem! Díky naší firmě A SERVIS LIPKA s.r.o.,antigraffitová ochrana odstranění graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha, se ovšem její problém stal pouze krátkodobou noční můrou. Dva naši odborní profesionálové si s touto nechutnou záležitostí velice rychle poradili a fasáda byla brzy vlastně jako nová. S paní majitelkou jsme se navíc dohodli, že zrealizujeme rovněž antigraffitový nátěr AGO. Aby byla fasáda jejího domu v úplném bezpečí.

Starší paní…

Starší paní byla s naší prací nesmírně spokojená, přičemž si kromě kvality provedení, pochvalovala také přístup a chování našich zaměstnanců. Neboť, jak sama zdůraznila – jako bývalá učitelka má na tyto otázky velmi specifické a dost vysoké nároky. Byli jsme upřímně potěšeni, že kromě precizní kvality a dokonale čisté fasády, dokázala naše firma A SERVIS LIPKA obstát i v křížové palbě firemní kultury a slušného chování. Bude naším potěšením, pokud nám umožníte prezentovat naši kvalitní profesionální činnost i u vás doma, popřípadě ve vaší firmě. Jsme přesvědčeni, že vaši důvěru nezklameme, ba naopak.

Stavební ruch a čistá okna? Řešení existuje…“Mytí oken ve výškách Praha 9. Výškové práce Praha

 

Obklady a obkladačky jsou skvělá věc a staly se nezbytnou součástí kvalitního moderního bydlení, které pozvedají na velmi vysokou úroveň. Je ovšem také nezbytné to s nimi umět. Nedávno nám do úklidové společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o., mytí a čištění oken Praha 9, zavolal velice podrážděný muž, kterého rozčílilo právě téma obkladaček. Jakmile se jeho tlak vrátil k normálu, začal nám, sám od sebe vysvětlovat pozadí svého telefonátu.

 Bydlí na…

Bydlí na sídlišti v normálním, dá se říct obyčejném bytě. Není to žádný přepych ani sláva, ale život se člověka málo kdy ptá na jeho sny a chutě. Stěžovat si proto rozhodně nechce, vždyť si dokonce se ženou svůj byt v devátém poschodí, docela hezky zútulnili. V současnosti jsou docela spokojení. Jediné, co jej občas „rozpálí téměř do běla,“ je jejich soused z vedlejšího bytu. Kromě několika společných zdí, mají vedle sebe – bohužel – také balkóny vedoucí z kuchyně. Již se oba naučili nevycházet na balkón tehdy, když tam je přítomen ten druhý, ale někdy se tomu prostě člověk nevyhne. Potom je již pouze otázkou, který z nich neudrží  pevné nervy na uzdě jako první…

Soused byl a je arogantní podivín, který žije na pustém ostrově pouze sám, takže mínění jiných pro něho neznamená víc, než-li pouhý ranní průvan. „V žaludku“ proto leží mnohým, a to pořádně dlouho. Proto náhlá zpráva, že se brzy zřejmě odstěhuje do jiného města, se setkala s všeobecným uspokojením a – kdoví – snad i také s odslouženou nedělní bohoslužbou.

Ukázalo se však, že mytí oken cena za m2soused je navíc i velmi „vykutálený“ obchodník. Co nejvýhodnější prodej bytu si pojistil několika narychlo vymyšlenými úpravami – takže po dlouhé dny až do noci, se společnými stěnami ozývalo vrtání. Bouchání, křik a za přítomnosti neustále zvířeného stavebního prachu se vynášel stavební odpad. Očistec má možná stejný charakter, pomyslel si volající pán. Ale určitě tam není přítomna tahle kreatura.

Nakonec to vypadalo, že stavební práce jdou do finále. Náš volající pán tak usoudil dle toho, že si soused rozložil na balkóně balíky obkladaček, řezačku a ostatní potřebné nářadí a materiály. Hned při prvním zaříznutí do obkladačky bylo jasné, že veškerý prach bude směřovat k nám, dodal rezignovaně muž. A že ho tedy bylo, přisadil si smutně. Snažil jsem se drzého a bezohledného souseda usměrnit, ale hučení do vrby by mělo daleko větší šanci na úspěch!

Za chvilku…

Za chvilku tak vítr roznesl jemný prach na jeho balkón. Pokryl okna i celé dveře do kuchyně, dokonce se dostal až na okna v obývacím pokoji. To, že spárami tento prach snadno proniknul do bytu, byla samozřejmost bez komentáře. Ještě další zhoršení situace přineslo počasí. Neboť začalo mrholit, takže prach na oknech se postupně měnil na mazlavou, nepříjemnou kaši.

Manžel svou dlouhodobě vystresovanou manželku raději preventivně poslal na návštěvu k příbuzným. Rozhodl se, že s úklidemcena mytí oken této pohromy vyčká, dokud bezcharakterní soused s veškerými stavebními úpravami neskončí. Posléze, přece jen dospěl čas k tomu, že by se mohlo začít uklízet. Ale sotva se pustil do mytí oken – tvrdě procitnul.

 

Drobný, ale větrem přesně mířený déšť, velmi dlouhé čekání na konec sousedova řádění. A zřejmě více jak pochybná kvalita levných obkladaček, proměnily poletující šedý prach na něco, co nabylo vzhledu odolné vrstvy sádry. Na některých místech usazený prach či vlastně hmota držela velmi pevně. Jinde vznikly jakési stříkance, které měly na svědomí kapky deště.

Muž byl ve stavu,…

Muž byl ve stavu, že všeho nechá a toho bezohledného omezence od vedle, dovleče za límec k sobě a donutí ho, aby vše dal do původního stavu sám! Nakonec, ale opět zvítězila lidskost a slušnost, která ovšem – přiznejme si to zcela otevřeně – dostává v současné době nejen na frak. Ale způsobuje svému majiteli spíše úporné bolesti hlavy. Se spokojeností a osvěžujícím spánkem spravedlivého života tato situace nemá vůbec nic společného. Naopak vyvolává deprimující pocit bezmocnosti.

 

Manželku touto ubíjející siceník mytí okentuací nechtěl vůbec zatěžovat, proto raději obratem zavolal své mladší sestře, zda nemá – coby dvojnásobná matka a zkušená domácí paní – po ruce nějakou ověřenou informaci, jak by se mohl s těmi okny úspěšně vypořádat. To víte, chlap…

 

Oba spolu mluvili dost dlouho, ale sestra mu přímou radu nedokázala poskytnout. Nakonec jej přece jen inspirovala náhlá vzpomínka z práce – sestra přece pracuje v jedné zahraniční firmě, která sídlí v nízké budově plné zaměstnanců, chodeb a oken!

Ano,…

Ano, máš pravdu, měli jsme u nás ve firmě úklidovou společnost, která nám asi před půl rokem – po velkém malování – dávala do pořádku okna a také koberce. Jak se posléze sestra rozpoměla, bylo u nich tehdy skutečně práce jak na kostele. Byla to, tuším úklidová společnost A SERVIS LIPKA, ale ty si určitě poradíš, a na webu je dohledáš.výškové práce

 

Vzápětí mu sestra poreferovala, že tato firma zvládla, to obrovské množství práce precizně. Na velmi kvalitní úrovni a s úsměvem. Vždyť právě od nich se inspirovala i při svém leštění oken doma. Neboť tehdy získala pocit, že tak krásně vyčištěná a dokonale vyleštěná okna nemívala ani naše maminka. A to byla – jak si určitě dobře vzpomínáš – neobyčejně pořádkumilovná žena, že?

Bratr své sestře…

Bratr své sestře poděkoval za rady a podání pomocné ruky – okamžitě si sednul k počítači, aby získal jasnější představu, koho kvůli znečištěným oknům osloví. Brzy zjistil, že A SERVIS LIPKA je v oblasti úklidu firmou, která má dlouhou a úspěšnou tradici, a na úklidovém trhu patří k lídrům s výjimečně dobrým jménem.

výškové mytí oken

Již dlouhá léta realizuje úklidovou činnost ve špičkové kvalitě, a to ať již doma, nebo také v zahraničí. K profilu této firmy se na webu vázalo také velké množství pozitivních recenzí, odkazů a děkovných ohlasů. Pro muže se jednalo o přesvědčivý důkaz toho, že jeho okna budou v těch nejlepších rukou. Pevně se rozhodnul, že neosloví nikoho jiného, než-li právě úklidovou společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., mytí a čištění oken Praha.

Pán…

Pán se v telefonu krátce odmlčel a naléhavě se nás zeptal, zda bychom k němu nemohli přijet již za dva dny, neboť poté jak vyleštit oknase má již vrátit manželka, a on by měl velmi rád vše v pořádku. Shodou okolností jsme objevili ještě jeden volný termín, takže jsme se s mužem mohli domluvit na podrobnostech. Zároveň jsme jej ubezpečili, že jejich oknům vrátíme s určitostí původní vzhled.

 

Plnění dohod bylo vždy samozřejmou součástí firemní kultury A SERVIS LIPKA, výškové práce Praha, takže jsme do 48 hodin stáli před bytem našeho klienta. V bytě bylo sice „chlapským způsobem“ uklizeno, ale na podlaze byly ještě stále patrné stopy prachu, které měl na svědomí opravdu ultra jemný oblak, kterého strůjcem bylo sousedovo řezání obkladaček.

Náš zákazník…

Náš zákazník byl velmi sympatický, na první pohled kultivovaný člověk, takže nám bylo hned jasné, že mít za souseda takovou arogantní a bezohlednou personu, nebylo vůbec příjemné soužití. Kuchyňské okno, dveře na balkón, ale rovněž okno v obývacím pokoji byly pokryty něčím, co se podobalo mlžnému oparu. Na dotek byl tento prach velmi drsný, připomínající jemný brusný papír. S kolegou jsme již věděli, že nás čeká velmi opatrný postup, ale zároveň jsme si byli jisti, že i tento poměrně náročný úkol zvládneme.

 

Jak se říká – náš čistíjak vyleštit okna bez šmouhcí systém a přesný technologický postup máme v rukách, takže nás opravdu výjimečně něco může překvapit, či zaskočit. Vždy a za každých okolností byl pro firmu A SERVIS LIPKA, mytí oken ve výšce Praha 9, určující klient a jeho naprostá spokojenost. Této myšlence proto – při každé zakázce – podřizujeme veškeré naše úsilí. Samozřejmě to v plném rozsahu platí i pro tento případ.

S kolegou…

S kolegou jsme se rozhodli, že „brusnou“ vrstvu prachu vzniklou řezáním obkladaček, odstraníme nejlépe kvalitně namíchaným roztokem teplé vody a našeho speciálního, nekompromisně pracujícího saponátu. Se svými kolegy jej familiárně nazýváme jako „rozmývák.“ Jeho účinnost a spolehlivost nás ještě nikdy nezklamala, proto jsme se s plným nasazením a důvěrou dali do práce.

 

Rozmývákem myjeme pečlivě nejen všechna okna, ale nikdy také nevynecháme okenní rámy ani parapetní desky, či skrytá a málo dostupná místa. Zde všude se totiž velice často zachycuje množství jemného prachu a nečistot, které by celkové čištění a jeho kvalitu snadno znehodnotilo.

 

V tomto případě je nutné potvrdit, že „požehnané množství“ jemného prachu bylo skutečně všude. S rozmývákem bylo nutno pokračovat soustředěně, systematicky a precizně, aby všechna okna v dohledné době získala zpátky svůj původní vzhled. Snažili jsme se proto být maximálně důslední a nic nezanedbat!jak na mytí oken

 

Bohužel,…

Bohužel, poměrně brzy se ukázalo, že pouhé účinky našeho spolehlivě fungujícího rozmýváku tady stačit nebudou… Jak nám již telefonicky naznačil klient, v době sousedova bezohledného konání drobně mrholilo. Takže se na oknech vytvořily z prachu malé, tvrdé a velmi odolné stříkance a fleky, které na oknech i rámech držely jako přibité. Nezbyválo nám nic jiného, než-li vzít do ruky naši – pro tyto účely zkonstruovanou škrabku.

 

Velmi ostrou, do dlaně dobře padnoucí škrabku používáme právě v těchto složitějších případech. Hodí se zejména při velkém znečištění, které právě vzniká, například při stavebních pracech. Právě okna bývají často znečištěná zbytky malty, barev, nebo také kousky silikonu či stěrky. Tehdy se skutečně – bez ostré čepele neobejdeme a plně spoléháme právě na ni.

Při této…čím umýt okna

Při této příležitosti bych rád zdůraznil, že jakákoliv práce se škrabkou vyžaduje plné soustředění, systematičnost, pečlivost a opatrnost. A to nejen kvůli snadné možnosti způsobit si nepříjemný úraz. Ale také proto, že lze velmi snadno znehodnotit okenní konstrukci poškrábáním rámů nebo skel. Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. mytí a čištění oken Praha,  má ovšem ve svém týmu velmi zkušené odborníky a profesionály, kteří pravidla a technologické postupy pro práci se škrabkou dokonale ovládají.

 

Okamžitě po ukončení soustředěné práce se škrabkou, jsme se tak mohli vrátit k našemu rozmýváku. Všechna okna a jejich příslušenství jsme tak již mohli kompletně, důkladně a bez problémů umýt. Je nyní asi zbytečné zdůrazňovat, že tento krok musí být proveden v dokonalé kvalitě. Neboť bez perfektně umytých oken nelze docílit špičkových účinků v další etapě naši činnosti.

Umytí oken…

Umytí oken je v celém našem systému velmi důležitý technologický krok, který tvoří nepostradatelnou a neodmyslitelnou součást celé přípravky na mytí okennaší metody. Je patřičné zřetelně sdělit, že všechny následující kroky, kterými jsou setření stěrkou. Řádné vyschnutí a leštění oken, by bylo zcela zbytečné. Pokud bychom nedokázali spolehlivě odstranit veškerou nečistotu. Usazený prach či zbytky leštidla, ktéré bylo aplikováno při předchozím čištění.

 

Pokud se totiž okna precizně nezbaví předcházející vrstvy chemického leštidla, nastává velká pravděpodobnost, že zbytky leštidla dokáží, na jinak dobře umytém okně „vystoupit.“ Což dokáže dokonale znehodnotit veškerou investovanou snahu a energii pracovníků. I proto naši zaměstnanci věnují práci s rozmývákem tak velkou pozornost.

Pokud již,…

Pokud již, díky zkušenostem usoudíme, že náš účinný rozmývák splnil svůj účel. Můžeme začít pomocí stěrky s flexibilní gumovou lištou odstraňovat z okenních skel zbytky vody a vlhkosti, která zůstala po umytí. Následně ještě necháme okna zcela doschnout. Abychom měli stoprocentní jistotu před závěrečným krokem našeho technologického postupu.

jak odstranit polepy z oken

I zde se vyplatí podotknout, že okna vyčištěná dle naší technologie, musí být před finálním vyleštěním dokonale suchá. Důvod je zcela zřejmý – zbytková vlhkost a voda je z pohledu námi deklarované kvality nepřípustná, a před samotným leštěním naprosto nežádoucí. Tomuto faktu je proto podřízen celý náš rozvrh práce.

 

V této souvislosti je třeba – alespoň v té nejpodstatnější míře – věnovat se  způsobu, kterým úklidová firma Praha 9 Okna, mytí, vyčištěná okna leští. Především, a to se jedná o klíčovou informaci. Ze zásady nepoužíváme při závěrečném procesu žádných chemických leštidel!

Je pravdou,…

Je pravdou, že s jejich pomocí počítá prakticky každý, kdo se doma do čištění oken pustí. Ovšem naši profesionální představu o požadované kvalitě, trvalém lesku a dlouhodobé čistotě, chemická leštidla v žádném případě nesplňují! Tento náš závěr máme navíc dokonale podloženýmytí zimních zahrad vlastními zkušenostmi a mnohaletou praxí.

 

Naší ověřenou metodou leštění je tzv. leštění na sucho. Které se vlastně stalo během let – jakousi vizitkou celé naší společnosti v této úklidové oblasti. Jaké důvody nás k tomu vedly? Je to v první řadě skutečnost, že vlastnosti použitého chemického leštidla se po své aplikaci velmi rychle mění. Především vlivem klimatických podmínek na neviditelnou lepivou hmotu, která stojí u zrodu velkých problémů.

Na takto…

Na takto ošetřená, či spíše vyleštěná okna, se díky této neviditelné mikrovrstvě začnou prakticky okamžitě po dokončení práce zachytávat okolní nečistoty, prach, smog a pyl. Následek je potom jasný – již za několik málo dní jsou čistá okna minulostí a mohl by se celý proces mytí a čištění opakovat. Je pochopitelné, že takové řešení si úklidová firma ani klient rozhodně nepřejí.

 

Proto jsme přesvědčeni, že tzv. leštění na sucho je tím nejlepším a nejúčinnějším řešením. Tento ověřený systém nabízí několik výhod najednou – v první řadě je takto vyleštěné okno výjimečně čisté. Dlouhodobě lesklé a zářivé, takže každý klient takový konečný výsledek jednoznačně ocení a uvítá.

Důvod je prokazatelnmytí výlohý …

Důvod je prokazatelný – okna vyleštěná na sucho nemají na skle žádné lepivé mikrovrstvy. Což má logicky za následek, že se na nich mohou mnohem obtížněji zachytit nečistoty, špína a částečky prachu, pylu či smogu. A to je samozřejmě hlavním účelem každého čištění. Proto náš klient nemusí plánovat další čištění v krátkých intervalech – ušetří tím nejen peníze, ale i svůj čas a zbytečné starosti.

 

Suché leštění má další výhodu – ušetří se náklady za koupi chemického přípravku, který rozhodně není zadarmo. Jak jsme se již zmínili, negativní dopady leštění při použití chemického prostředku se nedají popřít. Takže se jim tímto způsobem spolehlivě vyhneme.

Po ukončení…

Po ukončení závěrečné etapy – leštění na sucho, jsme pánovi oznámili, že máme hotovo. Muž měl očividnou radost, neboť jeho okna, balkonové dveře, rámy a parapety vypadali zcela jako nové. Poděkoval nám nejen jménem svým – ale jak zdůraznil – také jménem své manželky. Přičemž velice ocenil rychlost, preciznost a kvalitu práce, kterou úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., mytí a čištění oken Praha 10, v jejich bytě odvedla. Bylo vidět na jeho výrazu, že se velmi těší, jak se zítra jeho žena nebude stačit divit, až přijede domů. Neboť čistá okna byla vždy její prioritou a srdeční záležitostí.  

mytí prosklenných stěn

Největší překvapení nás ale čekalo vzápětí – dá se bez nadsázky říci, že to byl gól, přímo přes celé hřiště…

Ze svého balkónu pravděpodobně pozoroval naší činnost nevychovaný soused, a když bylo po všem – tak nám navrhnul – že by se s námi chtěl dohodnout, zda-li bychom mu po stavebních úpravách nedali do pořádku jeho okna a koberce…

Nu což – profesionální a kvalitní práce se na hranice přece neptá!